Normes en relació a la circulació i/ o activitat laboral a les instal·lacions portuàries

 • Respectar les normes de circulació i senyalització via.
 • Cedir la preferència de pas a la maquinària que es trobi treballant.
 • Seguir les indicacions de senyalització de seguretat.
 • No està permès apropar-se al moll, fora del grup.
 • No està permès apropar-se a les zones a on s’estiguin efectuant operacions de càrrega i descàrrega o manipulació de mercaderies amb grues, carretilles elevadores, així com a contenidors, si no va acompanyat per personal de la Confraria de Pescadors de Barcelona.
 • No està permès apropar-se a cap instal·lació elèctrica.
 • No està permès apropar-se a mercaderies en cap cas.
 • S’haurà de portar visible la identificació personal que hagi estat facilitada.
 • Existeixen zones d’accés restringit.
 • No està permès fotografiar als membres de les embarcacions, ni a les persones que es trobin a llotja sense el seu consentiment exprés.
 • Al Port Pesquer, per qüestions de normativa de salut i higiene alimentària, es prohibeix terminantment tocar el peix, així com la resta de productes exposats.
 • En tot cas, els integrants del grup seguiran sense excepció, qualsevol indicació emesa per la Confraria de Pescadors de Barcelona i el responsable de la visita.